Korea Tourism Organization Malaysia > Inwangsan Mountain 인왕산

Inwangsan Mountain
인왕산

Inwangsan Mountain stands at a height of 338.2m and spreads throughout the regions of Hongje-dong in Seodaemun-gu and Muak-dong, Nusang-dong, Ogin-dong and Buam-dong in Jongno-gu.

Address:29, Inwangsan-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul
서울특별시 종로구 인왕산로1길 29 (사직동)
Share
Tags: